DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Postępowania sądowe
Prawo spółek
Prawo cywilne
Prawo obrotu nieruchomościami
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwej konkurencji
Mediacje
Prawo pracy

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Opracowujemy dokumentację wymaganą na drodze postępowania upadłościowego lub naprawczego dla spółek kapitałowych i osobowych. Obsługujemy również jednoosobowe działalności gospodarcze. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz podejmujemy inne czynności z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Reprezentujemy wierzycieli w trakcie procesów  i czynnościach  związanych z przebiegiem sprawy. Udzielamy także wsparcia w odzyskaniu zaległych należności, pomagamy w zawieraniu ugód dotyczących realizacji zobowiązań.

kancelaria euleo

Postępowania sądowe

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi na każdym etapie postępowania. Pomagamy w rozstrzygnięciu sporów powstałych w obrocie gospodarczym. Sporządzamy pozwy i wnioski niezbędne dla przebiegu sprawy.

Wspieramy Klienta w postępowaniu sądowym m.in. z zakresu:

 • prawa handlowego i gospodarczego,
 • prawa spółek,
 • prawa cywilnego,
 • prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
 • prawa obrotu nieruchomościami.WINDYKACJA SĄDOWA

Prawo spółek

Obsługujemy przedsiębiorców w zakresie tworzenia i rejestracji każdego rodzaju spółek oraz tworzenia ich oddziałów zagranicznych i przedstawicielstw.

Doradzamy we wszystkich sprawach korporacyjnych, m.in. przy:

 • przygotowaniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • redakcji umów i statutów spółek,
 • redakcji uchwał i dokumentów wewnętrznych.

Przygotowujemy spółki handlowe do przejęć, podziałów oraz przekształceń, także poprzez obszerną analizę przedsiębiorstw wraz z ich otoczeniem i związanych z nim szans i ryzyk (due diligence).

law-office

Prawo cywilne

Zapewniamy pełne doradztwo w zakresie stosunków cywilnoprawnych z kontrahentami wraz z obsługą obrotu wierzytelnościami. Sporządzamy analizy i opinie prawne dotyczące umów sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, zarządzania, agencyjne, dystrybucyjne, kredytowe, deweloperskie, budowlane, przewozu, spedycji i innych. Negocjujemy również warunki umów. Dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynienia, prowadzimy sprawy roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.

Prowadzimy windykację należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.

law-office

Prawo obrotu nieruchomościami

Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości, przygotowujemy umowy przedwstępne i końcowe – zapewniamy pomoc przy zbyciu i nabyciu nieruchomości. Reprezentujemy przedsiębiorcę przed sądem wieczystoksięgowym, jesteśmy w stałej współpracy z notariuszem.

W naszych kompetencjach mieści się także obsługa w zakresie zakładania spółek celowych i bieżąca obsługa inwestycji.

Specjalizujemy się również w procesach budowlanych przed sądami i organami administracji. Doradzamy w zakresie zarządzania obiektami i negocjacjach z deweloperami.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwej konkurencji

Doradzamy w zakresie ochrony praw autorskich i prawa własności przemysłowej, tj. znaków towarowych, nazw handlowych poprzez ich identyfikację i rejestrację.

Pomagamy redagować m.in. umowy:

 • licencyjne,
 • cesji,
 • wdrożeń systemów informatycznych.

Reprezentujemy przedsiębiorców na etapie przedsądowym i każdej kolejnej fazie postępowania sądowego w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, np. pasożytnictwa, wprowadzające w błąd oznaczenie produktu, nieuczciwa reklama.

KANCELARIA PRAWNA

Mediacje

Współpracujemy z doświadczonym mediatorem, który pomaga stronom w wypracowaniu samodzielnego rozwiązania problemu, ustaleniu warunków zawarcia ugody i zakończenia sprawy.

Usługa mediacji to alternatywa dla postępowań sądowych i rozwiązania sporów między kontrahentami na drodze pozasądowej.

mediacje

Prawo pracy

Sporządzamy i rozwiązujemy umowy o pracę oraz kontrakty menedżerskie z uwzględnieniem zakazów konkurencji.

Oferujemy również opinie prawne i doradztwo przy tworzeniu regulaminów pracy. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów z byłymi, bądź obecnymi pracownikami proponujemy pełne wsparcie prawne, a w razie niemożności polubownego załatwienia sprawy reprezentujemy Klientów przed sądem.

kancelaria prawna