PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE – UWAGI PRAKTYCZNE

>

O tym, kto może być pełnomocnikiem procesowym mówi art. 87 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem pełnomocnikiem może być między innymi adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej – rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Kto i na jakich zasadach może zostać pełnomocnikiem, dowiesz się z artykułu mec. Matyldy Burczyńskiej – Radym.

 

Czytaj cały artykuł