Matylda Burczyńska-Radym

Matylda Burczyńska-Radym
Wspólnik | Radca prawny

Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych EULEO. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Wpisana na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie – prowadzi mediacje w sprawach z prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i prawa pracy. Współpracuje z EULEO od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, w szczególności postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach rejestrowych. Włada językiem angielskim. Interesuje się sportem i historią.